Saller Unternehmensgruppe

Tell us! We care.

Kriminalita bielych golierov nesmierne poškodzuje spoločnosti, administratívu a spoločnosť ako celok. Jednotlivci tak môžu konať v neprospech mnohých.

„Naše podnikanie je len legálne a etické! Prosím, podajte hlásenie o akomkoľvek pochybení alebo nezákonnom správaní prostredníctvom BKMS® System a pomôžte zabrániť akejkoľvek škode pre našu organizáciu. “

Chceme Vás účinne chrániť ako podávateľa hlásenia a poskytnúť Vám komunikačnú platformu zabezpečenú najnovšou technológiou na anonymné podávanie hlásení. Vytvorením chránenej poštovej schránky na konci procesu podávania hlásenia môžete prijímať komentáre o stave spracovania prípadu a zodpovedať dodatočné otázky týkajúce sa Vášho hlásenia.

Ďakujeme Vám za Vašu pomoc!